In haar jeugd ging haar belangstelling vooral uit naar het beeldend uitdrukken in het platte vlak, maar in de loop van de tijd ontstond meer en meer de behoefte om drie dimensionaal te gaan werken.

De weg leidde min of meer vanzelf in de richting van het zilver. Eerst waren het de sieraden, daarna kwamen als vanzelfsprekend de grotere objecten, deze hebben dan ook haar voorkeur. Het enthousiasme hiervoor werd steeds groter en heeft haar nooit meer losgelaten.

Vuur en water zijn haar ideale partners om het metaal te drijven en die vorm te geven die zij wenst. Voeg hierbij aarde en lucht, dan zijn dit de elementen die nodig zijn voor haar inspiratie.

Met in haar herinnering het weidse Friese landschap de zee en het wad, zijn vele kunstwerken tot stand gekomen.

Het gevolg is een weergave van beweging doormiddel van haar subtiele gevoelens voor het metaal.

Ze is in staat het materiaal door specifieke bewerkingen een heel eigen aanzien te geven en hiermee het zilver in het huidige tijdsbeeld te plaatsen en zodoende binnen de vastliggende paden een geheel eigen kijk op het zilver te geven.

Er is haar sinds zij haar opleiding heeft voltooid al menige prijs toegekend en ook de regelmati-ge exposities in musea, galeries, bedrijven etc, leveren steeds weer zeer enthousiaste reacties op.


Halssieraad

Spang met hanger